5-Star Kids!

TRÄNINGSGLÄDJE FÖR DE LITE YNGRE

5-star-kids-WEB2

En grupp för barn i åldrarna 6-12 år, fokus ligger på dynamik, glädje och energi.

-Gemenskap och lära genom lek!

Barnen tränar tillsammans koordination, styrka, balans, smidighet och kroppskontroll. Med grovmotorisk träning får de under lekfulla former lära sig thaiboxningens grundtekniker. Längre fram övergår vi till att jobba mer med finmotoriken och den tekniska utvecklingen. Det fysiska ut­förandet är dock inte det primära. Det viktiga är koncentration, fokus och att lära sig att alltid göra sitt bästa.

-Regelbunden idrott/fysisk aktivitet för barn, är ovärderligt!

Genom träningen får barnen både ökad självkänsla, kroppsuppfattning och inlärninsgförmåga, större självdisciplin och respekt, både för sig själv och för andra. Träningen stimulerar barnens sociala och mentala utveckling och här får de också känna på tillfredsställelsen av att bli trött av träning. En naturlig del av träningen blir även grundläggande kunskap om att jobba mot och nå tillsammans uppsatta mål.

Första träningstillfället är söndagen den 1 september kl: 10-11

Skicka din intresseanmälan till info@5-starmuaythai.se