-TÄVLINGSKORT-

För att få tävla i Sverige krävs att du innehar ett Tävlingskort.
Detta kostar 300 kr och är giltigt i 5 år.

Kortet beställer du själv online på SB&K´s hemsida.

Du ansvarar sedan själv för att ditt kort är med till varje tävling och att du får det tillbaka efter. Tips är att ta en bild på kortet med mobilen, så att du alltid har nödvändig info tillgänglig.

-TÄVLA FÖR 5-STAR-

För dig som tävlar för 5-Star ställs en del krav.
Du tränar minst 4-5 thaipass i veckan, när säsongen tillåter löper du innan passet börjar.
“NO RUN-NO FIGHT”
Att du varje söndag kommer på både sparringpass & fyspass är en självklarhet.
Utöver träningen på klubben lägger du själv in 2-3 fys/styrkepass per vecka.
Du kommer till utsatt och avtalad tid och visar samma engagemang din tränare visar dig vid varje pass.

I utbyte mot att dessa krav uppfylls, hjälper och stöttar vi dig till 100% med både tränings- och kostupplägg för att du på bästa sätt ska förbereda dig inför kommande matchningar.
Ett par veckor inför match får du personlig mittshållning och coachning i alla avseenden runt din träning.

-TÄVLINGSKLASSER-

MuayThai är indelat i olika tävlingsklasser: Diplom MuayThai, klasserna D-A samt klassering under IFMA-regler.
Dessa syftar till att få så jämbördiga motståndare som möjligt.
En tävlande  är kvalificerad att gå B-klass match först då 10 matchers erfarenhet från C-klass matcher erhållits eller man på annat sätt presterat i tävling eller visat sådan skicklighet att man bedöms kapabel att möta motståndare i klassen.
En tävlande är kvalificerad att gå A klass matcher om 10 matchers erfarenhet från B-klass matcher uppnåtts eller visat sådan skicklighet att man bedöms kapabel att möta motståndare i klassen.

-DIPLOM-KLASS-

Diplom-muaythai innebär att ingen kraft får förekomma överhuvudtaget mot någon del av kroppen. I Diplom-muaythai tävlar man inte för att vinna utan för att utvecklas personligen, du tävlar mot dig själv för att få mer poäng och lära sig hur man ska hantera muaythai mot olika stilar då detta kommer att ge en bättre och tydligare stil i framtiden.

Åldersklasser:
Klass diplom C 10 – 12 (Kalenderår, det år man fyller 10 tom det år man fyller 12 år)
Klass diplom B 12 – 14 (Kalenderår, det år man fyller 12 tom det år man fyller 14 år)
Klass diplom A 14 – 15 (Kalenderår, det år man fyller 14 tom det år man fyller 15 år)

Boxarna ska förutom ålder där det maximalt får skilja ett år mellan dem, även matchas i samma längd så att lika förutsättningar som möjligt råder (10-14 år och 13-15 år är också tillåtet men då till den yngsta boxarens begränsning i rondlängd).
Boxhandskar 12 oz.
Övrig utrustning – Suspensoar, tandskydd, benskydd, huvudskydd samt väst.

-D-KLASS-

Thaiboxningens nybörjarklass – endast kontrollerad kraft tillåten, ej KO.
Inga knätekniker ovanför bröstkorgen får användas och inga armbågar.
Rondläng: 3×2 min
Boxhandskar 10 oz (-81 kg och uppåt 12 oz).
Övrig utrustning – Suspensoar, tandskydd, benskydd, huvudskydd samt väst.

De tävlande, coacher och poängdomare skall vara införstådda med att tävlande inte får använda full kontakt mot sin motståndare. Kontaktgraden skall vara kontrollerad vilket innebär att båda tävlande kan genomföra matchen med bibehållen god teknik och risken för skada eller knockout minimeras. Detta ansvar ligger på ringdomaren. Om tävlande inte följer domarens anvisningar eller visar tendens att vilja använda för hårda tekniker skall ringdomaren direkt stoppa matchen, ansvara för att den tävlande förstår att om beteendet fortsätter kommer han/hon att diskvalificeras. Upprepas beteendet skall tävlanden diskvalificeras. Domaren skall vara vaksam på hårdhetsnivån, speciellt mot huvudet, samt kommunicera med de tävlande under matchens gång för att hålla hårdheten på en skade- & riskfri nivå.

-C-KLASS-

Fullkontakt med armbågar.
Inga knätekniker ovanför bröstkorgen får användas och inga armbågar.
Rondlängd: 3×2 min
Boxhandskar 10 oz (-81 kg och uppåt 12 oz).
Övrig utrustning – Suspensoar, tandskydd, benskydd och huvudskydd.

I C-klass Junior 15-17 år ska även kampväst användas och en junior får endast tävlande möta varandra som juniorer. En junior får aldrig möta en senior. 

-IFMA-KLASS-

Internationella Amatörregler vid mästerskap i Sverige.
Fullkontakt.
Knän mot huvud är godkänd teknik och även armbågstekniker.
Rondlängd: 3×3 min alt. 4×2 min
Boxhandskar 10 oz (-81 kg och uppåt 12 oz).
Övrig utrustning – Suspensoar, tandskydd, benskydd, huvudskydd och armbågsskydd.

-B-KLASS-

Vanlig tävlingsklass för fighters på lite högre nivå och för sk. superfights.
Fullkontakt.
Här får armbågstekniker användas och även knän mot huvud.
Rondlängd: 5×2 min
Boxhandskar  10 oz (-81 kg och uppåt 12 oz).
Övrig utrustning – Suspensoar samt tandskydd och armbågsskydd.

-A-KLASS-

Thaiboxningens proffsklass.
Tillstånd för tekniker med armbåge kan sökas hos SMTF minst tre veckor före match datum.
Rondlängd: 5×3 min
Boxhandskar 10 oz
Övrig utrustning: Suspensoar samt tandskydd.